KFC

KFC 1525 N 43RD AVE PHOENIX, AZ 85009

Store details

  • Address: 1525 N 43RD AVE PHOENIX, AZ 85009
  • Phone: (602)278-0704

Opening hours

  • Sunday: 10:00AM - 10:00PM
  • Monday: 10:00AM - 10:00PM
  • Tuesday: 10:00AM - 10:00PM
  • Wednesday: 10:00AM - 10:00PM
  • Thursday: 10:00AM - 10:00PM
  • Friday: 10:00AM - 11:00PM
  • Saturday: 10:00AM - 11:00PM